Ha nem tudod, hol folytasd…

Balassi Intézet egyetemi előkészítő

…bemutatom az én választásomat: Balassi Intézet egyetemi előkészítő, Budapest

Épp végzős középiskolás vagy, és a jövődet tervezgeted? Van már ötleted? Esetleg Magyarországon szeretnél tanulni, de nem tudod még, hogy hol? Szeretnél intenzív és hatékony oktatással kamatoztatható tudásra szert tenni, s ezzel megalapozni az egyetemi éveidet? Szeretsz barátkozni, kapcsolatokat építeni? Céltudatos vagy?

Ha a válaszaid többsége IGEN, megvan a megoldás! Az egyetemi előkészítő egy egyéves képzést, úgymond nulladik évet kínál a határon túli magyar fiatalok számára, akik a magyarországi felsőoktatási intézmények egyikében szeretnék folytatni tanulmányaikat. Hogy ez pontosan mit takar, azt Bori István, az intézmény Hungarológiai Tagozatának tagozatvezető-helyettese mondja el, ezzel is segítve a hamarosan meghozandó döntéseteket. Figyeljetek!

 

– Mit takar pontosan az egyetemi előkészítő?

– Az intézet mai oktatási struktúrája a magyarországi rendszerváltás után került kialakításra, hátterében pedig az állt, hogy a határon túli fiataloknak szülőföldjükön igen kevés lehetőségük volt a továbbtanulásra magyar nyelven. Ezen próbált a kormány akkor segíteni, úgy, hogy biztosít a fiataloknak egy egyéves/két féléves egyetemi előkészítőt, mely során a diákok a két kiválasztott érettségi tárgyat tanulják ösztöndíjas formában, kollégiumi szállással. Mivel akkoriban még igen kötöttek voltak a lehetőségek, a fiatalok csakis a Balassi Intézet által tudtak ösztöndíjas képzéssel bejutni a magyarországi egyetemekre. Ez azonban megváltozott, mikor is 2005-ben bevezették a kétszintű érettségit, s így már az otthoni érettségi eredményekkel is be lehetett kerülni a kiválasztott felsőoktatási intézményekbe. Mi egészen 2005-ig a felsőoktatási felvételikre készítettük fel a diákokat, ezután viszont az intézet megkapta azt a lehetőséget – s ezáltal a diákjaink is –, hogy az intézetben lebonyolított záróvizsgával jutottak be az általuk kiválasztott képzésekre, természetesen csak abban az esetben, ha ez a záróvizsga sikeres volt. 2013-tól azonban visszatért a 2005 előtti rendszer, s ennek értelmében az idén, illetve az ezután felvett diákokat ismét a kétszintű érettségire-felvételire kell felkészítenünk.

– Honnan érkeznek a diákok?

– Onnan kell kiindulnunk, hogy minden évben csak egy meghatározott ösztöndíjmennyiség – az utóbbi években 110 fő számára – áll rendelkezésünkre, melynek felosztását a minisztérium határozza meg régiónként. A határon túli régiók közül eddig csak Erdélyből nem fogadtunk diákokat, mert ott régóta megvannak azok a magyar nyelvű felsőoktatási intézmények, ahol tanulhatnak, a többi régióban viszont erre sokkal kevesebb lehetőség adódik. A régiók, ahonnan a diákok érkeznek: Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, valamint Horvátországból és a csángó vidékről, illetve a Kárpát-medencén kívüli, ún. nyugati szórványterületekről. Az ösztöndíj Vajdaságra eső része 30 fő minden évben: 25 fő a tömbterületekről és 5 fő a szórványterületekről. Ugyanakkor Vajdaságban ennél sokkal több az érdeklődők száma, ezért a más régiókban ki nem osztott keretet nemegyszer átcsoportosítja az ösztöndíjtanács a vajdasági régióra, s ezért innen több mint 30 diák szokott érkezni.

– Milyen a visszhangja az intézetnek?

– Én még nem találkoztam olyan diákkal, aki ezt a képzést elvégezte, s azt mondta volna, hogy megbánta. A döntő többség azt vallja, hogy érdemes volt az egyetemi előkészítőt választania, még azok is, akiknek a középiskolai eredménye önmagában is elég erős lett volna ahhoz, hogy rögtön egyetemre menjenek. Az előkészítő azoknak is segítséget nyújt, akiknek, bár jeles tudással rendelkeznek, mégis a kiválasztott szakhoz szükséges tantárgyból hiányosak az ismereteik. Ezek a diákok, mikor visszatérnek az egyetemről, azt vallják, hogy számukra fontos volt a nulladik év, hisz sokkal biztosabb alapokkal indultak el a magyarországi felsőfokú képzéseken.

– Milyen feltételei vannak a jelentkezésnek?

– A legjelentősebb feltételek minden évben a pályázati kiírásba vannak belefoglalva, de akadnak visszatérő elemek. Az alapvető feltételek az otthoni, középiskolai érettségi megléte, valamint egy nem magyar állampolgárság. Ma már a kettős állampolgárság sem akadály, a lényeg, hogy a tanuló ne rendelkezzen magyarországi állandó lakcímmel. A pályázat menetrendszerűen megjelenik május-június környékén a Balassi Intézet, a Márton Áron Szakkollégium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapján, innen érdemes tájékozódni. Mindemellett lehet érdeklődni a helyi, Vajdaság esetében a szabadkai pályázati irodában, a CMH-ban.

– Milyen oktatást foglal magában az egyetemi előkészítő?

– Az alapvető oktatási koncepció a két érettségi tárgyra való felkészítés. Jelenleg a következő tárgyakból nyújtunk felkészítést: magyar nyelv és irodalom, angol, történelem, biológia, kémia, fizika, matematika és informatika. Az oktatás rendkívül intenzív, minden egyes tárgyból minimum heti 12 óra van, de bizonyos tárgyak esetében a magyarországi középiskolák óraszáma, illetve az emelt szintű érettségi szükségessé teszi azt, hogy valamivel több óraszámmal fusson az adott tantárgy hetente, így van ez például a magyar nyelv és irodalommal, az angol nyelvvel, a történelemmel és a matematikával. Mivel minden diák két tantárgyat tanul, elképzelhető, hogy egy-egy diák hetente 34-36 órán is részt vesz. Ez elsőre soknak tűnik, ám a megtanulandó anyag, valamint a közelgő, május eleji vizsgák szükségessé teszik, hogy minél hamarabb elsajátíthassák a tananyagot.

– Mit kínál az intézet az oktatáson kívül a diákok számára?

– A diákok abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a kollégium épületében zajlik az oktatás: a földszinti folyosón vannak az osztálytermek, fenn, a negyedik emeleten pedig a szobák. Ebből adódóan az idővel lehet takarékoskodni. Az intézet igyekszik minél több programot szervezni a tanulók számára, melyeket akár csoportosíthatnánk is: beszélhetünk szorosan az oktatáshoz kapcsolódó programokról és az egyéb, mondjuk úgy, szabadidőprogramokról. Az előbbi többnyire a tanult tantárgyhoz kapcsolódik, például múzeum-, illetve színházlátogatások a bölcsészcsoportok számára, orvosi intézmények meglátogatása a természettudományi-orvosi csoportok számára vagy a Csodák Palotájának meglátogatása a mérnöki csoporttal. Mindazonáltal igyekszünk minden évben szervezni kirándulásokat, valamint iskola- és egyetemlátogatásokat, melyek segítik a diákokat a kedvelt szakirányok megismerésében. A szabadidőprogramokat a kollégium szervezi, ezekbe mi, tanárok csak besegítünk. Ezek közül kiemelném a parlamentlátogatást, sportrendezvényeket, tavasszal szoktuk tartani a MÁSZ-napokat, illetve esetenként sor kerül kollégiumi bulikra, zenei programokra, filmvetítésekre és ünnepi rendezvényekre.

– Miként veszi ki a részét az előkészítő az egyetemi életre való felkészítésből?

– A diákok az előkészítő során nemcsak azt a tudást szerzik meg, melyre szükségük lesz az egyetemi felvételi, illetve az érettségi során, de az egyéves felkészítő ezen jelentősen túlmutat: nemcsak tanítjuk a diákokat, de igyekszünk megalapozni az egyetemi életüket is: olyan készségek fejlesztésére gondolok, melyek később nagyban segítik őket, például önálló kiselőadások megtartása, házi dolgozatok megírása, esszéírás, gyakorlati írásbeliség… A felkészítés jegyében már mi is bevezettük, hogy az órák nem 45, hanem 90 percesek, ezzel is alkalmazkodva az egyetemi órahosszhoz. Emellett figyelembe vesszük azt is, hogy mivel szeretne a diák a későbbiekben foglalkozni, mi vonzza őt, s az ahhoz szükséges tudást a lehető legjobban megalapozzuk. Hadd említsem meg, hogy volt egy orvosi szakirányú vajdasági diákunk, aki most a Semmelweis Egyetemen tanul, s megnyert egy anatómiai versenyt: elmondása szerint sokat segített neki, hogy itt nálunk, a Balassi Intézet egyetemi előkészítőjén erős és igen alapos oktatásban részesült, s ezt a tudást tudta eredményesen felhasználni a verseny során.

 

Hogy az iskolát alaposabban megismerje az ember, természetesen nem árt maguknak a diákoknak is kikérni a véleményét, hogy minél kerekebb képet kapjunk. Ezt tettem én is, kollégistatársaimat döntésük miértjéről, a kollégiumi életről, az oktatásról kérdeztem, s nem mellékesen arról, meg vannak-e elégedve mindezzel. A következő sorokban az ő meglátásaikat olvashatjátok:

 

Horkovics-Kováts Gabriel (Németország):

– Azért választottam a Balassi Intézet egyetemi előkészítőjét, mert érdekel a biológia, s itt, Magyarországon szeretnék orvosi egyetemen továbbtanulni. Németországban bonyolult úton-módon lehet csak bejutni az egyetemekre, ám a tanulmányaim elvégzése után valószínűleg visszamegyek, hogy ott építsem fel jövendőbeli pályámat. Gyorsan megkedveltem a kollégiumi életet, s ebben segítségemre voltak a szobatársaim, akik rögtön az első nap barátságosan és kedvesen fogadtak. Az oktatással abszolút meg vagyok elégedve, nekem az elején voltak problémáim a biológiaórákon, nehezen értettem az anyagot, nem tudtam rendesen odafigyelni. Ez leginkább abból fakadt, hogy sok magyar nyelvű szakszót nem értettem. Szerencsére ma már ezzel nincs gond, úgy érzem, egyre jobban megy.

Aminek nagyon örülök, az a különböző sportlehetőségek: van konditerem, lehet focizni, röplabdázni – ez utóbbinak kiváltképp örülök, mert az egyik kedvenc sportom. Egyébként pedig jó, hogy az iskola igyekszik mindig valamilyen programot megszervezni a diákok számára, még hétvégén is, amikor nem tud mindenki hazautazni.

 

Kovács Szilárd (Vajdaság):

– Úgy vélem, Magyarországon sokkal jobb az oktatás, mint odahaza, Szerbiában, s egy itteni diplomával valamelyest jobb munkát is kaphatok. A Balassi Intézetben biológiát és informatikát tanulok, s az eredeti tervem szerint biológusi vagy valamilyen biológiával kapcsolatos munkát szeretnék végezni, de ez még a későbbiekben el fog dőlni. Az eddigiek alapján bátran kijelenthetem, hogy az oktatás igen alapos, hatékonyan készítenek fel minket az érettségire. Az iskolai programok, bár igen színesek, aránylag ritkán kerülnek megszervezésre – gondolok itt egy-egy sporteseményre vagy szabadtéri programra –, s így, mondjuk a hétköznapok, mikor épp nincs tanulnivaló, elég egyhangúan telnek. Azt, hogy az egyetem után mi lesz, valószínűleg az elkövetkezendő 5 év el fogja dönteni. Természetes, hogy szinte mindenkinek hazahúz a szíve, de mivel itt, Magyarországon jobbak a körülmények, mint odahaza, egyelőre vacillálok a kettő között.

 

Karácsony Melinda (Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye):

– Bár én rendelkezem emelt szintű érettségivel, szeretnék javítani a kémiaérettségimen, s azért jöttem a Balassiba, hogy még inkább elsajátíthassam a szükséges tudást: állatorvosnak készülök, s biológiából szeretnék emelt szintűt tenni. Az oktatás rendkívül intenzív és erős, a tanárok igen felkészültek, s ezáltal mi is eredményesen tudunk tanulni. Mivel én önköltséges formában vagyok az előkészítőn, igyekszem minél inkább a tanulásra összpontosítani, így nem sok programon szoktam részt venni. A kollégiummal kapcsolatban nem lehet rossz szavam, bármit, amivel problémánk volt, Végh Attila kollégiumvezető igyekezett minél előbb orvosolni, s ezt értékelem. Mindent egybevetve, bár én magyarországi, önköltséges diák vagyok, mégis csak ajánlani tudom az intézetet a határon túliaknak, mert ha elég szorgosan tanulnak és igazán akarják, sok mindent elérhetnek általa.

Képgaléria:

Cikk értékelése:

értékelés(ek).

0 Hozzászólás

Szólj hozzá

Véleményed az új oldalról?

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Jókedvvel, bőséggel Valamikor a kétezres évek elején felkérést kaptam az Újvidéki Színháztól, hogy nyissam meg a magy...

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Ha nem tudod, hol folytasd… …bemutatom az én választásomat: Balassi Intézet egyetemi előkészítő, Budapest Épp végzős középis...

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Fotópályázat Vajdaság építészete A FÓKUSZ – VAJDASÁGI ISMERETTERJESZTŐ ÉS TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ PORTÁL fotópál...

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Ez volt Kultúránkat ünnepeljük A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére,...

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Wendy O. Williams Plasmatics és Lemmy Killmister valamikor a 80-as évek elején
AntiKriszta, az anarchista Beszélgetés Botos Tűz Krisztával, az első igazi magyar punkénekesnővel

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Kistehén zenekar
Rockdaráló Megjelent a Vajdasági rockzenekarok képes enciklopédiája 1963–2013 (Ilustrovana enciklopedija rok...

0 Hozzászólás | Bővebben +
: David Bowie az 1973-as Tokyo Pop fesztiválon
A tehetséges Jones gyerek A hatvanhét éves David Bowie köszöntése, avagy egy történet az álommanóról Csak képzeljük el, h...

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Csapó Bucsi Réka Symphony no. 42 című diplomafilmjét beválogatták az idei berlini filmfesztivál rövidfi...

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Mit meg nem teszünk azért, hogy szeressenek! Mit meg nem teszünk azért, hogy szeressenek! Én például írok. De anyukám gyümölcsöket tesz el t...

0 Hozzászólás | Bővebben +
Rocksmith 2014 A három éve megjelent Rocksmith bebizonyította, hogy játékosan is lehet gitározni tanulni. Az int...

0 Hozzászólás | Bővebben +
Isaac Asimov jóslatai 2014-re 1964-ben Isaac Asimov, az orosz származású amerikai író és biokémikus professzor elgondolkodott, ...

0 Hozzászólás | Bővebben +
Játszva tanít programozni a Codecombat játék A Codecombat mászkálós szerepjátékban joystick vagy gombok helyett a szereplők mozgatásához, ill....

0 Hozzászólás | Bővebben +
További drágulások a memóriapiacon A memóriapiacon tavaly nagy átrendeződés ment végbe, amelynek eredményeként úgy tűnt, az év utols...

1 Hozzászólás | Bővebben +
:
Titok A kisgyerekek még ámulatba ejtő őszinteséggel válaszolnak minden kérdésre, meg se fordul a fejükb...

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Viccek A cigány elsétál az építkezés mellett. Véletlenül megbotlik, és beleesik a meszesgödörbe. Kiabáln...

0 Hozzászólás | Bővebben +
Horoszkóp Kos (március 21. – április 19.) Ebben az időszakban erőltesd a kommunikációt, még akkor is, ha ú...

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Muzika Ćao drugari! Naše druženje ćemo nastaviti sa informacijama i zanimljivostima o rok grupama. Nema...

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Vétkes népség Nem hiszek Istenben. Legalábbis egészen biztosan nem úgy, ahogyan azt a keresztény hívők többsége...

0 Hozzászólás | Bővebben +
Vajdasági est ADA Színházterem Január 22., szerda, 17.00 Magyar Elektra – a győri Forrás Színház előadása

0 Hozzászólás | Bővebben +
                :
Iced Earth-koncertbeharangozó Ahogyan azt már megemlítettük, az amcsi power metal legenda Iced Earth február 4-én hazánkba láto...

0 Hozzászólás | Bővebben +