:

Öröm és üröm

:

1973. 04. 25.

Gimnáziumok közötti szerény irodalmi találkozóként indult hét évvel ezelőtt a JMKMV, melyről ma már nyugodtan elmondhatjuk, hogy átszövi művelődési életünk egészét. Évről évre gazdagabbá és sokrétűbbé válik, újabb és újabb műfajokkal, „versenyszámokkal” bővül, hogy ember legyen a talpán, aki egyetlen tekintettel át akarja fogni a maga teljességében. Ez ma már a kezdeményező és a szervezés oroszlánrészét vállaló becseieknek is csak nehezen sikerül, állják bármily keményen is a sarat; a Tisza menti kisváros teherbírását rég meghaladja a tartományi szintű vetélkedő. Ezért jött jól annak idején az Újvidéki Ifjúsági Tribün, illetve a Topolyai Gimnázium segítsége. A két intézmény vállalta a drámai, illetve a néprajzi rész megszervezését, lebonyolítását, és ezért örültek meg a szervezők és a részvevők is a hírnek, hogy a jövőben a zentai galéria fogja megszervezni a képzőművészeti vetélkedőt. És végül ezért várják és remélik, hogy a zenei vetélkedő is saját otthonára talál valamelyik vajdasági zenei központban.

A JMKMV természetes decentralizálása elkerülhetetlen; tartományi jellege, sokrétűsége és a részvevők száma (az idén, az ősszel megtartandó néprajzi vetélkedőt nem számítva, huszonhat iskola mintegy nyolcszáz tanulója vett részt rajta) ezt egyaránt megköveteli, mert csak ily módon biztosítható továbbra is tömegessége és színvonala. Csak ily módon valósíthatók meg a vasárnapi kerekasztal-értekezleten megfogalmazódott újabb elképzelések. A képzőművészeti kritika, a művészettörténeti vetélkedő és a tévé-film beiktatása, valamint a részt vevő iskolák nem versenyző tanulóiból összeállított diákzsűri megalakítása. Csak ily módon tarthat lépést a vetélkedő a középiskolások egyre növekvő igényeivel, egyre táguló, árnyalataiban is differenciálódó érdeklődési körével.

Ez a folyamat azonban korántsem egyszerű, újabbnál újabb nehézségekkel, pontosabban a JMKMV-t már fennállása óta állandóan kísérő nehézségekkel találja magát szemben minden kerekasztal-értekezlet. Most például a Zentáról érkezett örömhírt egy újvidéki hideg zuhany „egyensúlyozta”: az Újvidéki Ifjúsági Tribün képviselője elmondta, hogy a tartományi székváros középiskoláinak közömbös magatartása megkérdőjelezi a drámai vetélkedő újvidéki jövőjét.

Sajnos, nemcsak Újvidékre jellemző az iskolák és az iskolaigazgatók közönye, nemtörődömsége, érdektelensége. Több felszólaló is rámutatott, hogy az iskolák nemcsak hogy nem ismerték fel a JMKMV társadalmi és művelődési jelentőségét, de a legtöbb helyen tudomást sem vesznek róla, a magyar szakos tanárok „privát” ügyének tartják, s ha nem is gátolják a részvételt, de támogatni nem támogatják.

KMV 1973

Ezek után nem volt nehéz felismerni, hogy a mintegy tíz középiskola miért nem kapcsolódott még most sem be a munkába, s hogy miért kedvetlenedik el a már dolgozó tanárok egy része is. Mert hiába hangoztatjuk, hogy tanügyi reformunk egyik leglényegesebb pontja az iskolán kívüli aktivitás serkentése, hogy az önképzőköri munka az oktatás szerves része, ha sok iskolában csak névlegesen léteznek az önképzőkörök (s itt nemcsak az irodalmi önképzőkörökre, illetve elsősorban nem azokra gondolunk), ha épp maguk az iskolák hagyják figyelmen kívül ezt az elvet.

Érthetetlen magatartás, de még érthetetlenebb, hogy évről évre ismétlődik, hogy a kerekasztal-értekezleten szinte már törvényszerűen elhangzanak az említett észrevételek, panaszok, bírálatok. Mégis marad minden a régiben.

Azazhogy nem is annyira érthetetlen, állapították meg a jelenlevők, hisz ha jobban utánanézünk, látni fogjuk, hogy maga a tartomány sem viselkedik sokkal különbül. A becseiek már hét éve hiába küldözgetik a meghívókat a tartományi fórumok különböző szerveinek, s hiába hallatják hangjukat a vetélkedőt hathatósan támogató községi politikai-társadalmi szervezetek is. (...)

És mindez történik (illetve folytatódik) most, amikor az ifjúság nevelése, művelődése, az ifjúsággal való törődés társadalmunk egyik központi feladata, és miután a Tartományi Művelődési Közösség világosan kimondta, hogy csak azok részesülhetnek anyagi és erkölcsi támogatásban, akik valóban tartományi szintű tevékenységet folytatnak, akik dolgoznak. Félő, állapították meg a jelenlévők, hogy a konkrét esetben a tartományra az üres szószaporítás jellemző, s a fórumok messze lemaradnak a bázis kezdeményezése, igénye és szükséglete mögött. Mindezek után pedig már nem volt nehéz levonni a végkövetkeztetést: tenni kell valamit, fel kell rázni a fórumokat hosszú téli álmukból. A VII. JMKMV kerekasztal-értekezletének részvevői tiltakozó levelet intéznek a Tartományi Művelődési Közösséghez, melyben tiltakoznak a JMKMV iránt tanúsított közömbös magatartás ellen, és követelik, hogy a tartományi fórumok a vetélkedőhöz jellegének, társadalmi és politikai jelentőségének megfelelően viszonyuljanak.

Remélik, hogy ezúttal választ is kapnak, mely egyben a JMKMV státusának a rendezését is jelenti majd.

Képgaléria:

Cikk értékelése:

értékelés(ek).

0 Hozzászólás

Szólj hozzá

:
Jogi Kar, te drága! DAY 43: IDŐHÚZÁS

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Lehetne jobb is, lehetne rosszabb is Az emberi jogok még csak nem régóta léteznek.

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Marek Šindelka
Anomália Isten arcán Marek Šindelka: Hiba (Chyba) – 2008

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Balut
Sporhetsztori 40. 40. rész – A kocsonyás és a ropogós

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Menjen mindenki világgá! Itt a tavasz. Csiripelnek a madarak, és mindenkin egyre kevesebb a ruhadarab.

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Big City Life Nagyvárosba utazni azért jó, mert valahányszor visszatér az ember, mindig egy új oldalát látja meg

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Sounds of Awakening 2017 Az ébredő vajdasági extrém metál színtér

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Aki választ: Szerda Balázs Szerda Balázs vagyok a Tisza menti Óbecséről, 26 éves, történész, történelem- és latintanár, zené...

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Jegyzetek a kerekasztal-értekezletről 1979. 04. 25.

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Öröm és üröm 1973. 04. 25.

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Egy irodalmi vetélkedő ürügyén 1967. 04. 15.

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Sport, zene, derű KMV, humoreszk, 1. díj (1986)

0 Hozzászólás | Bővebben +