:

Az LIV. KMV műfajai és pályázatai

:

A döntő időpontja: 2021. április 23–25.

– www.kmvon.org –

TALÁLKOZZUNK!

Itt az idő! Nem várhatunk tovább! Legyen ez a tavasz más, mint a legutóbbi! Igaz, hogy a jövőt nem láthatja senki, s valójában még azt sem tudhatjuk, hogy szükség lesz-e esernyőre a hétvégén, de azt biztosan tudjuk, hogy idén nem egy képernyőn keresztül szeretnénk látni, nem hangszórókon keresztül szeretnénk hallani benneteket, és nem csak elképzelni akarjuk, ki állhat egy vers, egy esszé vagy egy festmény mögött.

Nem láthatunk a jövőbe, de milyen jó remélni! Hisszük, hogy ez az év, ez a tavasz ismét Rólatok és az újbóli találkozásokról szól majd! Mert bármi történjék is, idén egymás szemébe nézhettek, s egymásra mosolyoghattok majd, még ha a mosolyt talán el is takarja a szájmaszk. Hisszük, hogy az elmúlt időszakban is töretlen kedvvel alkottatok. Mutassátok hát meg egymásnak, hogy az élet és a művészet megállíthatatlan! Pályázzatok az 54. KMV-re! Találkozzunk végre!

Az egyes vetélkedők (KMV döntője, Népzenei és Néptáncvetélkedő, Szín- és Filmművészeti Vetélkedő) dátumai a járványhelyzet és a rendelkezések függvényében változhatnak!


IRODALMI VETÉLKEDŐ

Az irodalmi vetélkedő műfajai, önálló alkotások:

1. vers

2. novella

3. publicisztika (interjú, riport, jegyzet, glossza)

4. értekező próza (kritika, tanulmány, esszé)

5. humoreszk

Az irodalmi alkotások terjedelme nem haladhatja meg a 13.000 karaktert szóközökkel együtt (a szövegek formázása: Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, 1,5-ös sorköz).

A műfajok bővebb leírása, terjedelmi és formai követelményei a szabályzatban találhatóak, a www.kmvon.org honlapon.


BESZÉDMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ

A beszédművészeti vetélkedő műfajai:

1. anyanyelvi versmondás

2. anyanyelvi prózamondás

3. népmesemondás

4. drámai monológ előadása

5–6. a magyart nem anyanyelvként tanulók vers- és prózamondása

A versmondás hossza nem haladhatja meg az öt, a prózamondásé a nyolc, a drámai monológ és a népmesemondás hossza pedig a tíz percet.


MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE

Megzenésített vers(ek):

– költői mű(vek) önálló megzenésítése (más is előadhatja, de a megzenésítést díjazzák)

A teljes produkció hossza nem haladhatja meg a tíz percet.

 

KÖRZETI VETÉLKEDŐK

Az irodalmi, a megzenésített versek és a beszédművészeti versenyek körzeti fordulóinak lebonyolítási határideje 2021. március 31. Az irodalmi vetélkedő pályamunkáit nyomtatott formában három példányban, valamint a körzeti versenyeken készült jegyzőkönyvet április 9-ig a következő címre kell elküldeni:

Középiskolások Művészeti Vetélkedője, Nikola Tesla u. 38., 21220 Óbecse.

A jegyzőkönyv mintája elektronikus formában letölthető a www.kmvon.org címről. A döntőbe jutott munkákat és a jegyzőkönyveket e-mailben is továbbítani kell a kmv.hivatalos@gmail.com címre, ugyanúgy április 9-ig!

Kérjük, hogy a körzeti vetélkedőt lebonyolító szervező egy e-mailben mellékelje az adott körzet összes továbbjutott pályamunkáját.

Kérjük a körzeti vetélkedőt lebonyolító iskolákat, tanárokat, hogy értesítsék a körzeti időpontjáról és helyszínéről a KMV szervezőbizottságát a kmv.hivatalos@gmail.com e-mail-címen a lebonyolítás előtt legalább 2 héttel, továbbá kérjük, ügyeljenek a körzeti vetélkedőre felkért zsűri összetételére (a nemek, kor és foglalkozás arányosságára)!

 

SLAM POETRY VETÉLKEDŐ

Slam poetry kategóriában a versenyzők csak saját szöveget mondhatnak el maximálisan 3 percben. Kelléket használni tilos (a mobiltelefon nem számít kelléknek).

Versenyezni még elő nem adott alkotással lehet. A jelentkezéshez a slam videofelvételét (vagy nem publikus linkjét) és a szöveg átiratát e-mailben kell elküldeni a kmv.hivatalos@gmail.com címre 2021. március 31-ig.

Több mint 10 jelentkező esetén a szervezőbizottság által felkért slammerek a videofelvételek alapján előválogatást tartanak. Az előválogatást végző zsűri tagjai nem lehetnek azonosak a döntőre felkért zsűritagokkal.

 

SZÍN- ÉS FILMMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ (KSZFV)

A bemutatásra kerülő dráma legfeljebb 1 óra 15 perces, a kisfilm pedig 15 perces lehet.

A jelentkezési lap a www.kmvon.org oldalon a Dokumentumok menüpont alatt elérhető.

Jelentkezési határidő: 2021. március 31.

Egy-egy filmes csapat/jelentkező legfeljebb három filmmel jelentkezhet.

A pályázatra benyújtott filmet minden esetben kötelező e-mailben beküldeni Google Drive, Wetransfer vagy Filemail fájlküldővel március 31-ig a kmv.hivatalos@gmail.com címre, emellett pedig ki kell tölteni a www.kmvon.org oldalon a Dokumentumok menüpont alatt elérhető jelentkezési lapot!

A részletekről érdeklődni W. Boros Gabriellánál lehet a 024/812-603-as telefonszámon.

A Szín- és Filmművészeti Vetélkedő 2021. április 16-án lesz Zentán.

 

NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNCVETÉLKEDŐ

Műfajai:

1. népdaléneklés

– szólóének

– kisegyüttes

2. népzene

– hangszerszóló

– kisegyüttes

3. néptánc

– szólótánc

– csoporttánc

A jelentkezési lap a www.kmvon.org oldalon a Dokumentumok menüpont alatt elérhető.

Jelentkezési határidő: 2021. március 28.

A részletekről érdeklődni Szabó Gabriellánál lehet a következő telefonszámon: 069/33-78-552.

A Középiskolások Népzenei és Néptáncvetélkedője 2021. április 9-én lesz Temerinben.

 

NÉPRAJZI PÁLYÁZAT

Témák:

1. Köznapi történetek, élettörténetek (egy, a környezetedben élő, 70 évesnél idősebb személy élettörténetének és különféle történeteinek hangrögzítése, leírása és elemzése)

2. Az életmód és a módi változása: településem paraszti öltözködése 1940 előtt

3. Vidékem (néprajzi) értékei, kulturális öröksége (egy értéknek a tanulmány- vagy esszészerű bemutatása, amely még nem szerepel a Vajdasági Magyar Értéktárban, tájékozódni az ertektar.rs oldalon lehet)

4. Szabad téma

A munkában fel kell tüntetni a következőket:

– a tanuló neve, hányadik osztályba jár, telefonszáma, iskolája neve

– felhasznált irodalom

– adatközlők (név, foglalkozás, születési dátum és hely)

Segédanyag a pályamunkák elkészítéséhez a www.kmvon.org oldalon a Dokumentumok menüpont alatt található.

A műveket a következő e-mail-címre várjuk: kmv.hivatalos@gmail.com (az e-mail tárgyaként kérjük megjelölni: KMV Néprajzi Pályázat), vagy postai úton a Posta utca 18., 24400 Zenta címre (a borítékra kérjük ráírni: KMV Néprajzi Pályázata); Bővebb felvilágosítás a www.kmvon.org oldalon található. A munkák beküldési határideje 2021. március 31.

KMV

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Műfajok:

1. rajz, grafika

2. festészet

3. szobrászat

4. fotó

5. egyéb vizuális kifejezési formák

Megjegyzés: a fényképeket kizárólag előhívott formában (legalább 15×20-as formátum) kell elküldeni. E-mailben, CD-n és egyéb elektronikus adathordozón érkező munkákat nem áll módunkban elfogadni.

A képzőművészeti vetélkedőn egy-egy versenyző műfajonként legfeljebb öt alkotással szerepelhet.

A munkákat Karácsonyi Gabriella részére kell elküldeni a Čarnojevićeva 37/A, 21220 Óbecse címre 2021. március 31-ig. Karácsonyi Gabriella telefonszáma: +381637023466.

A pályamunkákhoz kérjük csatolni a következő adatokat:

– név, osztály

– iskola neve

– felkészítő tanár neve, ha van

A beérkezett képzőművészeti alkotásokat a pályázók a gálaműsor után átvehetik. Az alkotásokat nem áll módunkban megőrizni és visszaküldeni.

 

PLAKÁTPÁLYÁZAT

A plakát kötelező szövege:

LIV. KMV – 2021

Népzenei és Néptáncvetélkedő: április 9., Temerin

Szín- és Filmművészeti Vetélkedő: április 16., Zenta

Beszédművészeti Vetélkedő, Megzenésített Versek Vetélkedője, Slam Poetry Vetélkedő: április 23., Óbecse

Irodalmi Vetélkedő: április 24., Óbecse

Gálaműsor és díjátadó: április 25., Óbecse

A számítógépen készített plakát formai követelményei:

– méret: 300×430 mm

– felbontás: 200-300 dpi

A plakátokat .pdf fájlkiterjesztésben várjuk.

Egy-egy versenyző legfeljebb három plakáttervvel jelentkezhet a pályázatra.

A plakátokat e-mailben várjuk a kmv.hivatalos@gmail.com címre 2021. március 14-ig.

 

MŰFORDÍTÓI PÁLYÁZAT

Műfajok:

1. vers

2. novella

3. publicisztikai írás

4. szépirodalmi esszé

5. regényrészlet fordítása angol, német vagy szerb nyelvről magyarra

Még le nem fordított szövegekkel lehet pályázni.

Ajánlott szövegek a www.kmvon.org honlapon a Dokumentumok menüpont alatt 2021. február elejétől elérhetők.

A szabadon választott szövegekhez a pályázónak mellékelnie kell az eredeti szöveget is, valamint meg kell jelölnie a forrást (szerző, cím, kiadó neve és a kiadás dátuma).

A pályamunkákat 2021. március 31-ig várjuk a Híd folyóirat szerkesztőségébe, e-mailben a hid@forumliber.rs címre. Tárgymegjelölés: KMV Műfordítói Pályázat.

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS PÁLYÁZATA – AZ MNT KÜLÖNDÍJA

A Magyar Nemzeti Tanács és a Középiskolások Művészeti Vetélkedője nyelv- és íráshasználati pályázatot hirdet „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent...” címmel.

A pályázók feladata településük vagy annak egy része nyelvi tájképének képi dokumentálása a hivatalos útjelző tábláknak, a reklámtábláknak, az utcaneveknek, a helyneveknek, a kereskedelmi egységek feliratainak, a kormányzati épületek hivatalos tábláinak, a falfirkáknak és egyéb szöveges kiírásnak vagy feliratnak a lefényképezésével, a fényképek adatolásával (sorszám, tárgy, hely, dátum, szerző), a vizsgálat helyszínének és eredményeinek rövid bemutatásával, továbbá statisztikai és leíró összegzésével.

A pályamunkákat és külön mappában, a bennük szereplő képfájlokat sorszámozva 2021. március 31-éig várjuk a kmv.hivatalos@gmail.com címre.

Arról, hogy mit is jelent a nyelvi tájkép, a honlapon a Műfajleírások menüpont alatt tájékozódhatsz.

 

MEGJEGYZÉSEK

Kérünk minden pályázót, intézményt a megadott terjedelmi és időkeretek pontos betartására!

A KMV műfajaival, a műfajok terjedelmi és formai követelményeivel, pályázataival kapcsolatban bővebb információk találhatók a KMV versenyszabályzatában, a www.kmvon.org oldalon. A vetélkedővel kapcsolatos kérdéseket az kmv.hivatalos@gmail.com címre várjuk.

A jelentkezési lapok a Népzenei és Néptáncvetélkedőre, a Szín- és Filmművészeti Vetélkedőre, továbbá a döntőbe jutó diákok szállás- és étkezésigénylő lapja és a diákzsűri jelentkezési lapja online tölthető ki a www.kmvon.org címen a Dokumentumok menüpont Jelentkezési űrlapok almenüjében.

 

Az 54. KMV tervezett időpontjai:

Beszédművészeti vetélkedő: 2021. április 23., 14–17 óra

Megzenésített versek vetélkedője: 2021. április 23., 17–18 óra

Slam poetry vetélkedő: 2021. április 23., 20–21 óra

Irodalmi vetélkedő: 2021. április 24., 9–18 óra

Gálaműsor és díjátadó: 2021. április 25., 9.30–12 óra

Az időpontok tájékoztató jellegűek, a vírushelyzetre való tekintettel a változtatások jogát a szervezők fenntartják!

Képgaléria:

Cikk értékelése:

értékelés(ek).

0 Hozzászólás

Szólj hozzá

: Címoldal: Bíró Tímea
Hátsó oldal: Nagy Dániel – Topolya a részletekben lakozik
Immunerősítés rulez! Akármerre fordulunk, az egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmünket.

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Vörös Nóra
Szorgalommal és kitartással bármi megvalósítható Vörös Nóra vagyok, huszonöt éves. Oromon élek a szüleimmel és a testvéremmel, de a tanulmányaim m...

0 Hozzászólás | Bővebben +
: www.cae.net
Jogi Kar, te drága! DAY 281: NYUGODJ MEG, MERT ATTÓL MEGNYUGSZOL

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Boldog nőnapot! – utólag is 1917 óta március nyolcadikán a nemzetközi nőnapot ünnepeljük.

0 Hozzászólás | Bővebben +
: A Huntress zenekar (Huntress Official Facebook)
Eltemetett Legendák 2. Jill Janus és a Huntress

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Brutal Assault 2021-es remények Sokakat érdekel a kérdés, mi lesz az idei fesztiválszezonnal... engem is!

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Eklektikus csodamuzsika a 21. század csatatereiről dreDDup: Romance of Romans – 2021

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Még egyszer, utoljára Michael Jordan – Az utolsó bajnokságig (2020)

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Sporhetsztori 96. 96. rész – Céklás macska l'amour

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
A korai felismerés a legjobb gyógymód Lassan egy éve annak, hogy a pandémia okozta felfordulás a világ minden pontját érinti,

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Gulabuddin már teljesen beilleszkedett új hazájában
Befogadott egy afgán menekült A hátizsákos utazás vonzereje, hogy nemcsak új tájakat, de új embereket is megismerhetünk, legyen...

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Ferencz Ágota (fotó: Srđan Doroški)
Aki választ: Ferencz Ágota Feküdni a fűben, nézni a felhőket.

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Az LIV. KMV műfajai és pályázatai A döntő időpontja: 2021. április 23–25.

0 Hozzászólás | Bővebben +