:

Az LIII. Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének műfajai és pályázatai

:

IRODALMI VETÉLKEDŐ

Az irodalmi vetélkedő műfajai, önálló alkotások:

 1. vers

 2. novella

 3. publicisztika (interjú, riport, jegyzet, glossza)

 4. értekező próza (kritika, tanulmány, esszé)

 5. humoreszk

 

Az irodalmi alkotások terjedelme nem haladhatja meg a 13.000 karaktert szóközökkel együtt (a szövegek formázása: Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz).

A műfajok bővebb leírása, terjedelmi és formai követelményei a szabályzatban találhatóak, a www.kmvon.org honlapon.

 

BESZÉDMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ

A beszédművészeti vetélkedő műfajai:

 1. anyanyelvi versmondás

 2. anyanyelvi prózamondás

 3. népmesemondás

 4. drámai monológ előadása

5–6. a magyart nem anyanyelvként tanulók vers- és prózamondása

A versmondás hossza nem haladhatja meg az öt, a prózamondásé a nyolc, a drámai monológ és a népmesemondás hossza pedig a tíz percet.

 

MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE

Megzenésített vers(ek):

 • költői mű(vek) önálló megzenésítése (más is előadhatja, de a megzenésítést díjazzák)

A teljes produkció hossza nem haladhatja meg a tíz percet.

 

KÖRZETI VETÉLKEDŐK

Az irodalmi, a megzenésített versek és a beszédművészeti versenyek körzeti fordulóinak lebonyolítási határideje 2020. március 27. Az irodalmi vetélkedő pályamunkáit nyomtatott formában három példányban, valamint a körzeti versenyeken készült jegyzőkönyvet április 5-ig a következő címre kell elküldeni:

Középiskolások Művészeti Vetélkedője, Nikola Tesla u. 38., 21220 Óbecse.

A jegyzőkönyv mintája elektronikus formában letölthető a www.kmvon.org címről. A döntőbe jutott munkákat és a jegyzőkönyveket e-mailben is továbbítani kell a kmv.hivatalos@gmail.com címre, ugyanúgy április 5-ig!

Javasoljuk, hogy a körzeti vetélkedőt lebonyolító szervező egy e-mailben mellékelje az adott körzet összes továbbjutott pályamunkáját.

Kérjük a körzeti vetélkedőt lebonyolító iskolákat, tanárokat, értesítsék a körzeti időpontjáról és helyszínéről a KMV szervezőbizottságát a kmv.hivatalos@gmail.com e-mail-címen a lebonyolítás előtt legalább 2 héttel, továbbá kérjük, ügyeljenek a körzeti vetélkedőre felkért zsűri összetételére (a nemek, kor és foglalkozás arányosságára)!

 

SLAM POETRY VETÉLKEDŐ

Slam poetry kategóriában a versenyzők csak saját szöveget mondhatnak el maximálisan 3 percben. Kelléket használni tilos (a mobiltelefon nem számít kelléknek).

Versenyezni még elő nem adott alkotással lehet. A jelentkezéshez a slam videofelvételét (vagy nem publikus linkjét) és a szöveg átiratát e-mailben kell elküldeni a kmv.hivatalos@gmail.com címre 2020. március 27-ig.

Több mint 10 jelentkező esetén a szervezőbizottság által felkért slammerek a videofelvételek alapján előválogatást tartanak. Az előválogatást végző zsűri tagjai nem lehetnek azonosak a döntőre felkért zsűritagokkal.

 

SZÍN- ÉS FILMMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ (KSZFV)

A bemutatásra kerülő dráma legfeljebb 1 óra 15 perces, a kisfilm pedig 15 perces lehet.

A jelentkezési lap a www.kmvon.org oldalon a Dokumentumok menüpont alatt elérhető. Jelentkezési határidő: 2020. március 20.

Egy-egy filmes csapat/jelentkező legfeljebb három filmmel jelentkezhet.

A pályázatra benyújtott filmet minden esetben kötelező CD-n vagy más adathordozón beküldeni szintén március 20-ig Wischer Boros Gabriella részére a Művelődési Ház címére: Fő tér 2., 24400 Zenta!

A részletekről érdeklődni W. Boros Gabriellánál lehet, a 024/812-603-as telefonszámon.

A Szín- és Filmművészeti Vetélkedő 2020. április 3-án és 4-én lesz Zentán.

 

NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNCVETÉLKEDŐ

Műfajai:

 1. népdaléneklés

  • szólóének

  • kisegyüttes

 2. népzene

  • hangszerszóló

  • kisegyüttes

 3. néptánc

   • szólótánc

   • csoporttánc

   

  A jelentkezési lap a www.kmvon.org oldalon a Dokumentumok menüpont alatt elérhető. Jelentkezési határidő: 2020. március 15.

  A részletekről érdeklődni Szabó Gabriellánál lehet a következő telefonszámon: 069/33-78-552. 

A Középiskolások Népzenei és Néptáncvetélkedője március 27-én lesz Temerinbe

 

NÉPRAJZI PÁLYÁZAT

 1. Témák:

  1. Trianon emlékezete: írott és szóbeli történetek az impériumváltás(ok)ról

  2. Cécók, bálak, durindók: településem egykori paraszti táncélete

  3. Vidékem (néprajzi) értékei, kulturális öröksége (egy értéknek a tanulmány- vagy esszészerű bemutatása, amely még nem szerepel a Vajdasági Magyar Értéktárban)

  4. Szabad téma

   

  A munkában fel kell tüntetni a következőket:

  • a tanuló neve, hányadik osztályba jár, telefonszáma, iskolája neve

  • felhasznált irodalom

  • adatközlők (név, foglalkozás, születési dátum és hely)

  Segédanyag a pályamunkák elkészítéséhez a www.kmvon.org oldalon a Dokumentumok menüpont alatt található.

  A műveket a következő e-mail-címre várjuk: kmv.hivatalos@gmail.com (az e-mail tárgyaként kérjük megjelölni: KMV Néprajzi Pályázat) vagy postai úton a Posta utca 18., 24400 Zenta címre (a borítékra kérjük ráírni: KMV Néprajzi Pályázata). Bővebb felvilágosítás a www.kmvon.org oldalon található. A munkák beküldési határideje 2020. március 27.

   

   KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

  Műfajok:

   1. rajz, grafika

   2. festészet

   3. szobrászat

   4. fotó

   5. egyéb vizuális kifejezési formák

  Megjegyzés: a fényképeket kizárólag előhívott formában (legalább 15×20-as formátumban) kell elküldeni. E-mailben, CD-n és egyéb elektronikus adathordozón érkező munkákat nem áll módunkban elfogadni.

  A képzőművészeti vetélkedőn egy-egy versenyző műfajonként legfeljebb öt alkotással szerepelhet.

  A munkákat Karácsonyi Gabriella részére kell elküldeni a Jovan Popović utca 1. (II. emelet 25. lakás), 21220 Óbecse címre 2020. március 20-ig. Karácsonyi Gabriella telefonszáma:

  +381637023466.

  A pályamunkákhoz kérjük csatolni a következő adatokat:

  • név, osztály

  • iskola neve

  • felkészítő tanár neve, ha van

  A beérkezett képzőművészeti alkotásokat a pályázók a gálaműsor után átvehetik. Az alkotásokat nem áll módunkban megőrizni és visszaküldeni.

   

  PLAKÁTPÁLYÁZAT

  A plakát kötelező szövege:

  LIII. KMV – 2020

  Népzenei és Néptáncvetélkedő: március 27., Temerin Szín- és Filmművészeti Vetélkedő: április 3–4., Zenta

  Beszédművészeti Vetélkedő, Megzenésített Versek Vetélkedője, Slam Poetry Vetélkedő: április 24., Óbecse

  Irodalmi Vetélkedő: április 25., Óbecse Gálaműsor és díjátadás: április 26., Óbecse

   

  A számítógépen készített plakát formai követelményei:

  – méret: 300×430 mm

  – felbontás: 200–300 dpi

  A plakátokat .pdf fájlkiterjesztésben várjuk.

  Egy-egy versenyző legfeljebb három plakáttervvel jelentkezhet a pályázatra.

  A plakátokat e-mailben várjuk a kmv.hivatalos@gmail.com címre 2020. február 16-ig.

   

  MŰFORDÍTÓI PÁLYÁZAT

  Műfajok:

  1. vers

  2. novella

  3. publicisztikai írás

  4. szépirodalmi esszé

  5. regényrészlet fordítása angol, német vagy szerb nyelvről magyarra

  Még le nem fordított szövegekkel lehet pályázni.

  Ajánlott szövegek a www.kmvon.org honlapon a Dokumentumok menüpont alatt 2020. január elejétől lesznek elérhetők.

  A szabadon választott szövegekhez a pályázónak mellékelnie kell az eredeti szöveget is, valamint meg kell jelölnie a forrást (szerző, cím, kiadó neve és a kiadás dátuma).

  A pályamunkákat 2020. március 27-ig várjuk a Híd folyóirat szerkesztőségébe, e-mailben a hid@forumliber.rs (Tárgy: KMV Műfordítói Pályázat) vagy postai úton a következő címre: A Híd folyóirat szerkesztősége – KMV Műfordítói Pályázat, Vojvoda Mišić u. 1., 21000 Novi Sad.

   

  KMV

  A MAGYAR NEMZETI TANÁCS PÁLYÁZATA – AZ MNT KÜLÖNDÍJA

  Az MNT és a KMV közös pályázatának célja a tizenéves generáció anyanyelvünk iránt tanúsított kisebbségi érzésének tompítása. A tanulók ezért kötött témában pályázhatnak publicisztikai műfajú szövegekkel. Téma: A hivatalos magyar nyelvhasználat és jogérvényesítés lehetőségei és korlátai Szerbiában.

  A pályamunkákat 2020. március 27-ig várjuk a kmv.hivatalos@gmail.com címre.

  Az 53. KMV tervezett időpontjai:

  Beszédművészeti vetélkedő: 2020. április 24., 14–17 óra

  Megzenésített versek vetélkedője: 2020. április 24., 17–18 óra

  Slam poetry vetélkedő: 2020. április 24., 20–21 óra

  Irodalmi vetélkedő: 2020. április 25., 9–18 óra

  Gálaműsor és díjátadás: 2020. április 26., 9.30–12 óra

  Az időpontok tájékoztató jellegűek, a csúszások és változások jogát a szervezők fenntartják!

  MEGJEGYZÉSEK

  Kérünk minden pályázót, intézményt a megadott terjedelmi és időkeretek pontos betartására!

  A KMV műfajaival, a műfajok terjedelmi és formai követelményeivel, pályázataival kapcsolatban bővebb információk találhatók a KMV versenyszabályzatában, a www.kmvon.org oldalon. A vetélkedővel kapcsolatos kérdéseket a kmv.hivatalos@gmail.com címre várjuk.

  A jelentkezési lapok a Népzenei és Néptáncvetélkedőre, a Szín- és Filmművészeti Vetélkedőre, továbbá a döntőbe jutó diákok szállás- és étkezésigénylő lapja és a diákzsűri jelentkezési lapja online tölthető ki a www.kmvon.org címen a Dokumentumok menüpont Jelentkezési űrlapok almenüjében.

Képgaléria:

Cikk értékelése:

értékelés(ek).

0 Hozzászólás

Szólj hozzá

: Címoldal: Kónya Miklós
Hátsó oldal: Topolya a részletekben lakozik – Katona János
Télközép Éééés igen… Alighogy beköszöntött az igazi tél, és vele együtt a remény is megszületett, hogy tal...

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Ódri Norbert
„Tartoznunk kell valahová” Ódri Norbert vagyok. Nagykikindán születtem. Pozitív gondolkodású. Magabiztos. Ambiciózus. Céltud...

0 Hozzászólás | Bővebben +
: www.futurelearn.com/
Jogi Kar, te drága! DAY187: JÓ DOLOG EZ A JOG...

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Bozóttűz Ausztráliában Szeptember óta égnek a bozóttüzek Ausztráliában, habár a közösségi média csak néhány hete ontja m...

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
MENT Ljubljana 2020 – hatodszor! Idén már hatodik alkalommal rendezik meg Ljubljanában a MENT fesztivált.

0 Hozzászólás | Bővebben +
: DJ Budai 1990 óta bűvöli a lemezeket, a mixpult gombjait és a hallgatókat
Ütős Beats/Minute előszilveszter – Végre arra használják a zentai Sportcsarnokot, amire való! – mondták némi túlzással a techno mu...

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Barlog Károly
„Mindenhol otthon vagyok” Barlog Károly – író, gitárral a vállán

0 Hozzászólás | Bővebben +
Picasa:
Migránshalak meséi vol. 5 Kocsis Árpád: Oktopusz – 2017*

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Sporhetsztori 83. 83. rész – Mákos zsír

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Enyhítsd a fájdalmad! A fájdalom egy szubjektív és kellemetlen érzés, amely a szövetek károsodása során jön létre.

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Save the Kids 2020 Január 31-én 21 órai kezdettel szervezik meg a tizedik Save the Kids jótékonysági rendezvényt.

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
The Mission a Dürer Kertben Két napon keresztül élvezhetjük a kultikus rockbanda zenéjét

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Gion Nándor Olvasási Verseny 2020 – középiskolások számára A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a középiskolás korosztálynak meghirdeti a Gion Nándor O...

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Brestyánszki Bernadett (fotó: Sirbik Attila)
Aki választ: Brestyánszki Bernadett A Szegedi Zeneművészeti Karon végzem januárban, csellótanárként.

0 Hozzászólás | Bővebben +