:

Az LVII. Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének műfajai és pályázatai

:

PLAKÁTPÁLYÁZAT

A 2023. évtől kezdve a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének arculata kizárólag a nyertes plakát grafikai elemeiből épül fel. A plakátnak ezért kötelező grafikus elemként tartalmaznia a KMV logóját, mely a www.kmvon.org honlapon, a Letölthető dokumentumok menüpont alatt érhető el. A logó tetszőleges méretben és színben szerepelhet a plakátterven. Emellett szabadon választható és továbbgondolható grafikus elem a ceruzafejű fecske, mely szintén letölthető a honlapról.

A plakát kötelező szövege:

57. KMV – 2024

Szín- és Filmművészeti Vetélkedő: április 19–20., Zenta
Népzenei és Néptáncvetélkedő: április 18., Temerin
Beszédművészeti Vetélkedő, Megzenésített Versek Vetélkedője, Slam Poetry Vetélkedő: április 26., Óbecse
Irodalmi Vetélkedő: április 27., Óbecse
Gálaműsor és díjáTADás: április 28., Óbecse

A számítógépen készített plakát formai követelményei:

Méret: 300 × 430 mm

Felbontás: 200–300 dpi

A plakátokat pdf fájlkiterjesztésben várjuk.

Egy-egy versenyző legfeljebb három plakáttervvel jelentkezhet a pályázatra.

A plakátokat e-mailben várják a kmv.hivatalos@gmail.com címre 2024. március 15-ig.

 

IRODALMI ÉS BESZÉDMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ

IRODALMI VETÉLKEDŐ

Az irodalmi vetélkedő műfajai:

 1. vers

 2. novella

 3. publicisztika (interjú, riport, jegyzet, glossza)

 4. értekező próza (kritika, tanulmány, esszé)

 5. humoreszk

Az irodalmi alkotások terjedelme nem haladhatja meg a 13.000 karaktert szóközökkel együtt (a szövegek formázása: Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, 1,5-ös sorköz). A műfajok bővebb leírása, terjedelmi és formai követelményei a szabályzatban találhatók meg, a www.kmvon.org honlapon.

 

BESZÉDMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ

A beszédművészeti vetélkedő műfajai:

 1. anyanyelvi versmondás

 2. anyanyelvi prózamondás

 3. népmesemondás

 4. drámai monológ előadása

5-6. a magyart nem anyanyelvként tanulók vers- és prózamondása

A versmondás hossza nem haladhatja meg az 5, a prózamondásé a 8, a drámai monológ és a népmesemondás hossza pedig a 10 percet.

 

KÖRZETI VETÉLKEDŐK

Az irodalmi és a beszédművészeti vetélkedők körzeti fordulóinak lebonyolítási határideje 2024. április 9. A körzeti versenyeken készült jegyzőkönyvet, valamint az irodalmi vetélkedő döntőjébe továbbjutó alkotásokat nyomtatott formában, három példányban kell elküldeni április 19-ig a következő címre:

Középiskolások Művészeti Vetélkedője
Nikola Tesla u. 38.
21220 Óbecse

A jegyzőkönyv mintája elektronikus formában letölthető a www.kmvon.org címről. A döntőbe jutó munkákat és a jegyzőkönyveket e-mailben is továbbítani kell a kmv.hivatalos@gmail.com címre április 19-ig!

A körzeti vetélkedőt lebonyolító szervező egy e-mailben mellékelje az adott körzet összes továbbjutó pályamunkáját.

A körzeti vetélkedőt lebonyolító iskolák és tanárok értesítsék a körzeti időpontjáról és helyszínéről a KMV szervezőbizottságát a kmv.hivatalos@gmail.com e-mail-címen a lebonyolítás előtt minimum két héttel, továbbá ügyeljenek a körzeti vetélkedőre felkért zsűri összetételére (a nemek, a kor és a szakterület arányosságára)!

 

SLAM POETRY VETÉLKEDŐ

Slam poetry kategóriában a versenyzők kizárólag saját szöveget mondhatnak el maximum 3 percben. Kelléket használni tilos (a mobiltelefon nem számít kelléknek).

Versenyezni korábban elő nem adott alkotással lehet. A jelentkezéshez a slam videófelvételét (vagy nem publikus linkjét) és a szöveg átiratát e-mailben kell elküldeni a kmv.hivatalos@gmail.com címre április 19-ig.

Több mint 10 jelentkező esetén a szervezőbizottság által felkért slammerek a videófelvételek alapján előválogatást tartanak. Az előválogatást végző zsűri tagjai nem lehetnek azonosak a döntőn értékelő zsűritagokkal.

KMV 2024

 

FILMMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ

Egy filmkészítő/stáb legfeljebb három filmmel jelentkezhet. A benyújtott kisfilm maximum 15 perces lehet.

A jelentkezési lap www.kmvon.org honlapon, a Letölthető dokumentumok menüpont alatt érhető el. Jelentkezési határidő: 2024. április 9.

A pályázatra benyújtott film nem publikus letöltési linkjét kötelező e-mailben elküldeni április 15-ig a kmv.hivatalos@gmail.com címre. (Javasolt a Google Drive, WeTransfer, Filemail vagy hasonló fájlmegosztók használata.)

A részletekről érdeklődni W. Boros Gabriellánál, a 024/812-603-as telefonszámon.

A Szín- és Filmművészeti Vetélkedő 2024. április 19–20-án lesz Zentán.

 

NÉPRAJZI PÁLYÁZAT

Az ajánlott témák elérhetőek a www.kmvon.org honlapon, a Pályázat menüpont alatt.

A pályamunka végén fel kell tüntetni a következőket:

 • név, osztály, telefonszám, iskola neve

 • felhasznált irodalom

 • adatközlők (név, foglalkozás, születési dátum és hely)

Segédanyag a pályamunkák elkészítéséhez a www.kmvon.org oldalon a Dokumentumok menüpont alatt található.

A műveket a kmv.hivatalos@gmail.com e-mail-címre várják (a levél tárgyaként kéretik megjelölni: KMV – Néprajzi Pályázat) vagy postai úton a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet címére (Posta utca 18., 24400 Zenta). A borítékra, kérjük, írjátok rá: KMV – Néprajzi Pályázat.

A munkák beküldési határideje: 2024. április 9.

 

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Műfajok:

 1. rajz, grafika

 2. festészet

 3. szobrászat

 4. fotó

 5. egyéb vizuális kifejezési formák

A fényképeket kizárólag nyomtatott formában (minimum 15 × 20-as formátumban) várják. E-mailben, CD-n vagy egyéb elektronikus adathordozón érkező munkákat a szervezőknek nem áll módjában elfogadni.

A képzőművészeti vetélkedőn egy-egy versenyző műfajonként legfeljebb öt alkotással szerepelhet.

A munkákat a következő címre kell elküldeni:

Karácsonyi Gabriella
Čarnojevićeva 37/A
21220 Óbecse

Beküldési határidő: 2024. április 9.
Karácsonyi Gabriella telefonszáma: +381637023466

A pályamunkákhoz csatolni kell a következő adatokat:

 • név, osztály, iskola neve

 • felkészítő tanár neve, ha van

A beérkezett képzőművészeti alkotásokat a pályázók a gálaműsor után átvehetik. Az alkotásokat a szervezőknek nem áll módjában megőrizni és visszaküldeni.

 

MŰFORDÍTÓI PÁLYÁZAT

Műfajok:

 1. vers

 2. novella

 3. publicisztikai írás

 4. szépirodalmi esszé

 5. regényrészlet fordítása angol, német vagy szerb nyelvről magyarra

Kizárólag korábban le nem fordított szövegekkel lehet pályázni!

Az ajánlott szövegek a www.kmvon.org honlapon a Dokumentumok menüpont alatt érhetők el.

A szabadon választott szövegekhez a pályázónak mellékelnie kell az eredeti szöveget is, valamint meg kell jelölnie a forrást (szerző, cím, kiadó neve és a kiadás dátuma).

A pályamunkákat 2024. április 9-ig várják a Híd folyóirat szerkesztőségébe, a hid@forumliber.rs címre. Tárgymegjelölés: KMV – Műfordítói Pályázat.

 

MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE

Költői mű(vek) önálló megzenésítése (más is előadhatja, a zsűri kizárólag a megzenésítést értékeli). A teljes produkció hossza nem haladhatja meg a 10 percet. A 2023. évtől kezdve nincs körzeti válogató, a kategória versenyzői a produkcióról készült videófelvétellel pályázhatnak, melyet (vagy nem publikus linkjét) a kmv.hivatalos@gmail.com címre kell elküldeniük április 19-ig.

Több mint 10 jelentkező esetén a szervezőbizottság által felkért zenészek a videófelvételek alapján előválogatást tartanak. Az előválogatást végző zsűri tagjai nem lehetnek azonosak a döntőre felkért zsűritagokkal.

 

SZÍNMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ (KSZV)

A bemutatásra kerülő dráma legfeljebb 1 óra 15 perces lehet.

További kritériumokról, az alkotócsoport összetételéről, a csapattagok életkoráról a szabályzatban tájékozódhatsz!

A jelentkezési lap a www.kmvon.org honlapon, a Dokumentumok menüpont alatt érhető el.

Jelentkezési határidő: 2024. április 9.

A részletekről érdeklődni W. Boros Gabriellánál, a 024/812-603-as telefonszámon.

A Szín- és Filmművészeti Vetélkedő 2024. április 19-én és 20-án lesz Zentán.

 

NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNCVETÉLKEDŐ (KNV)

Műfajai:

 1. népdaléneklés

 • szólóének

 • kisegyüttes

 1. népzene

 • hangszerszóló

 • kisegyüttes

 1. néptánc

 • szólótánc

 • csoporttánc

A jelentkezési lap a www.kmvon.org oldalon érhető el a Dokumentumok menüpont alatt. Jelentkezési határidő: 2024. április 9.

A részletekről érdeklődni Szabó Gabriellánál a 069/33-78-552-es telefonszámon. A Középiskolások Népzenei és Néptáncvetélkedője 2024. április 18-án lesz.

KMV 2024

 

MEGJEGYZÉSEK

A szervezők kérnek minden pályázót és intézményt a megadott terjedelmi és időkeretek pontos betartására!

A KMV műfajaival, a műfajok terjedelmi és formai követelményeivel, pályázataival kapcsolatban bővebb információ a KMV versenyszabályzatában található, a www.kmvon.org oldalon. A vetélkedővel kapcsolatos kérdéseket a kmv.hivatalos@gmail.com címre várják a szervezők.

A jelentkezési lapok a Népzenei és Néptáncvetélkedőre, a Szín- és Filmművészeti Vetélkedőre, továbbá a döntőbe jutó diákok szállás- és étkezésigénylő lapja és a diákzsűri jelentkezési lapja online tölthető ki a www.kmvon.org címen, a Dokumentumok menüpont Jelentkezési űrlapok almenüjében.

Az 57. KMV tervezett időpontjai:

Beszédművészeti vetélkedő: 2024. április 26., 14–17 óra

Megzenésített versek vetélkedője: 2024. április 26., 17–18 óra

Slam poetry vetélkedő: 2024. április 26., 20–21 óra

Irodalmi vetélkedő: 2024. április 27., 9–18 óra

Gálaműsor és díjátadás: 2024. április 28., 9.30–12 óra

Képgaléria:

Cikk értékelése:

értékelés(ek).

0 Hozzászólás

Szólj hozzá

: Címoldal: pixabay.com
Hátsó oldal: Pappm Zsigmond – Topolya a részletekben lakozik
Ne legyen más Megbolondult a világ, és vele hál’ Istennek mi is, így talán fel sem tűnik az a sok furcsaság, el...

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Ótátrafüredi nyugalom Az ösztöndíjamnak köszönhetően alkalmam volt felugrani a Tátrára egy telelésre. Az ott tapasztalt...

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Gusztony Endre
„Azt hiszem, a színészek varázsolni is tudnak” Gusztony Endre vagyok, temerini lakos. Az általános iskola után az újvidéki Svetozar Marković Gim...

0 Hozzászólás | Bővebben +
: pixabay.com
A zújvidéki lány esete Pesten A NAP NEM ÉRT VÉGET EGY POHÁR PEZSGŐ UTÁN

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Discontent – Stark Attila munkája
Testet Ölt-interjú kell a világnak! 1. Lenkes Lászlóval, a zenekar gitárosával az együttes körüli (in)aktivitásokról – 1. rész

0 Hozzászólás | Bővebben +
: instagram.com/orbitculture
Az elfeledettek Tavaly decemberben jelent meg az Orbit Culture kislemeze, a The Forgotten

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Akemashite omedetou gozaimasu! Újévi szokások Japánban

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
„Világunk rosszul sikerült vázlat” A budapesti BOK Csarnokban február 2-án nyitotta meg kapuit a látogatók előtt a Van Gogh – Az imm...

0 Hozzászólás | Bővebben +