: Fotók: Gutási Lukács
Fotók: Gutási Lukács

Horgosi „fenegyerekek”

: Fotók: Gutási Lukács
Fotók: Gutási Lukács

KMV, humoreszk, 1. hely

 

A szomszédok fontos szerepet játszhatnak az ember életében. Nincs ez nálunk sem másképp. Kisgyerekkorom óta tapasztalom, milyen furcsa szomszédaim voltak, illetve még vannak, akik közül néhányat kiemelek, és részletezem életútjukat.

Ernő bátyám hegesztőmester. Meséi szerint egykor még tankokat is hegesztett. Munka előtt és után soha nem vetette meg az alkoholt, sőt sokszor túlzásba is vitte. Ez kihatott a munkájára is. Gyerekkori emlékeim között szerepel az eset, amikor a kis triciklimnek eltört a pedálja. Átvittem hozzá, hogy javítsa meg. Fogta, és a pedált nem a tengelyre, hanem a vázra hegesztette. Szóval a nagymester bemutatta, hogy hogyan nem kellett volna megjavítani, erre aztán azzal védekezett, hogy ő azt hitte, én a vázon szeretnék pedálozni. Valljuk be, furcsa gondolat. Nem sokkal később eltört a kapánk. Elvittük hozzá. Olyan profin meghegesztette, hogy a kapából kislapát lett. Ezzel teljesen elénk tárta, hogy a pálinkaiváson kívül nem sok dologhoz ért. Ekkor már gondoltam, hogy a sok rossz és minőségtelen tank csakis az ő hegesztéséből származhat. Életében soha semmit nem tudott rendesen megcsinálni, ez alól csak a gyerekei képeznek kivételt. A Mester eleve egy kimondhatatlanul jólnevelt és tisztelettudó ember volt. Régebben nem zártuk a hátsó ajtót, és többször előfordult, hogy hazajöttem az iskolából, Ernő bá pedig a finom, piros, puha Fastját szívta a nappalinkban, majd utasított, hogy adjak neki pálinkát, mert ő azért jött. Számára az optimális pohár a háromdecis volt. Ha kevesebbet kapott, megjegyezte, hogy talán sajnálom tőle. Ha láttak már kulturált embert, na ő teljes mértékben az volt. Sugárzott róla az ész és a kultúra, de ebből csak a cigi- és az alkoholszag volt érezhető. Az utóbbi olyan erejű volt, hogy ha valaki több időt töltött vele, a szagától képes volt berúgni. Életútjának meséléséről jobb lemaradni, mivel a jó mese mellett képes volt minimum 1, de olykor 3 liter pálinkát is elfogyasztani. Ami felénk, faluhelyen már megcsapolja a pálinkatartalékot. Nagy és erős embernek hitte magát, ezért ennyi alkohol után is két lábon szépen hazament, persze nem mindig, olykor négykerék-meghajtásra kapcsolt, és araszolt hazafelé. Bevallom, néha szebben ment négykézláb, mint két lábon.

Leghíresebb szomszédasszonyunk a megboldogult Kukucska néni. Lételeme volt a leskelődés. Hintaszékében ült az ablak előtt, és bámult kifelé, olykor frászt hozva a gyerekekre. Ritka ronda és undorító vénlány volt. Csúfsága mellett a határon átnyúló kapcsolatai tették híressé, mivel élvezettel ápolta az orosz–magyar barátságot. Amikor kedvére való orosz férfi járt errefelé, Kukucska néni kilenc hónapos egyezményt írt vele alá. Így született a két lánya, akik már nem voltak annyira förtelmesek. Férje nem volt, tartotta magát az ilyen jellegű barátságokhoz. Egy időben román–magyar barátságot is ápolt, de gyerek nem született. Itt már a román férfi is elég rusnya volt, szóval jobb is.

KMV

A falu Luciferje, alias Csonka D., közvetlen szomszédunk. Említésre való cselekedete a csalás, az emberekkel való kitolás és az alkoholfogyasztás, természetesen mindezek mérték nélkül. Csonka D. bátyám királyhalmi születésű. Mikor elköltözött Királyhalmáról, mulatságot szerveztek, hiszen szívvel-lélekkel imádták, nem hiába lett Lucifer a csúfneve. Királyhalom után Veprődre költözött, a veprődi lakosok örömére, akik a mai napig is szidják. Kellemetlen munkát vállalt, olyat, ahol mindenki fekszik, csak ő dolgozik. Sírásó lett. Ám sajnos elkövetett egy nagy bűnt. A másik sírásó lányának csapta a szelet, de egy-két sír megásása után az ásót félbetörte, és eljött Horgosra. A faluba már csak ő hiányzott! Isten küldte, úgy gondolta, nincs elég hasonszőrű itt. Mikor idekerült, rögtön barátságot kötött egy Miska nevű jóemberrel, akivel akit értek, jól átvágták. Egyszer kiskoromban odaléptem hozzá, miközben a sarkon ücsörgött, és épp az aznapi gaztettét készítette elő, természetesen még gondolatban, közben valami reckákat rajzolt egy bottal a homokba. Rögtön rákérdeztem, mit csinál, erre rámnézett, és azt mondta, hogy mivel az anyja elég szabad nő volt, ő úgy számolja, hogy őt az oroszok csinálták. Mondjuk, az apját tényleg soha nem ismerte meg, lehet benne igazság. Csonka D. nagy bizalmasa volt Filip bácsinak, a Bácska mezőgazdasági birtok munkavezetőjének. Filip bácsi törte a magyar nyelvet, a legszebb mondata ez volt: „Zenyim szívem szakad meg, fél egy óta én néz otthon tévé, Bácska munkás fél kettő megy haza!” De Filip bácsi munkaideje fél háromig tartott. Csonka D.-t egyszer megkérték, derítse ki, hogy ki lopja el azt a sok takarmányt a birtokról. Csonka D. és Miska kollégája felpakolták a kistraktorra a takarmány felét, és hazavitték. Majd a maradék zsákot kiszúrták, és aki lopott, az a házáig szórta. Majd ráfogták, hogy nem egy zsákkal, hanem öttel lopott el. Ezért Csonka D.-t és Miskát kitüntették, hogy rájöttek, ki a tettes. A mezőgazdasági birtok munkásai pedig egy ideig emlegették őket. Csonka D. egy legenda. Egyszer vasárnap beosztották locsolási munkára, és mivel hét közben sem szeretett dolgozni, nem még vasárnap, ezért a vízpumpát telelapátolta homokkal, az persze leégett, így ő sajnos munka nélkül maradt. Annyira sajnálta, hogy rögtön elugrott a Lantos-kocsmába inni. Közismert az a történet is, amikor a felesége egyszer nagyon mérges lett rá, amiért elitta három ló árát, és motor nélkül jött haza a kocsmából. A motor megkerült később, de a három ló ára nem. Csonka J., a felesége, pedig csak ordibált, hogy most mi lesz velünk, te részeg fráter, te mocskos alkoholista állat. Csonka D. csak nevetett. Erre a neje mérges lett, és azt mondta, hogy felakasztja magát. De csak fenyegetőzött. Csonka D.-nek persze nem kellett több, kiment a traktorhoz, elővette a vontatókötelet, előkészítette, és bevitte a nejének. Azt mondta: „Itt van J., kösd fel magad!”. Csonka J. kiment a fészerbe, sámlira állt, és felkötötte magát, de Lucifer Csonka D. előtte belevágott a kötélbe, majd egy rövid idő után Csonka J. leszakadt. Így nem halt meg. Csonka D. pedig jól kinevette. Később elment egy kicsit kocsmázni, ezzel elitta a negyedik ló árát is. Csonka J. pedig azóta is egészségben él és virul. Sokszor emlegették a fenyegetést, de Csonka D. azt mondta, ha még egyszer jár a szája, nem vág bele a kötélbe, és ha meghal, hála az Istennek. Ugye, milyen szép a házasélet? Csonka D. szomszédjának lenni azért nem jó, mert mikor megmondjuk, hogy a szomszédban lakik, akkor mindenki üdvözli a maga módján. Van, aki az édesanyját szidja, van, aki a halálát kívánja, de van olyan is, aki üzen neki – több erotikus szót tartalmazó mondatot.

Következő szomszédunk Blöki volt. Horgoson az idősebb örömlányok gyakran emlegetik a tehetséges Blökit, akit megáldott az Isten egy nagy tehetséggel. Mi is ez a tehetsége? Egyszer épp almafákat metszettek egy falutól távoli helyen, közel az egyik tanyasi iskolához. Adódott, hogy Blöki és Miska fogadtak, hogy egy demizson borért meztelenül végigfutnak az almafasorokon oda és vissza. A bíró természetesen Csonka D. volt. Mikor elindultak futni, Csonka D. rögtön megcsapolta a demizsont, hogy kevesebb bor legyen benne. Megjegyzem, épp kissé fagyos nap volt. A két lüke pedig pucéran szaladt a sorok között. Miska a sor közepén visszafordult, mert fázott. Blöki szaladt, és szaladt a sor végéig. Ott volt a tanyasi iskola. Mikor a gyerekek meglátták, azok csak azt kiabálták, hogy: „Vadember, tanárnéptárs! Vadember, tanárnéptárs!” Tehetsége nem a futásban, hanem ama bizonyos testrészének a hosszúságában mutatkozott. Mire visszaért a sor végére, addig bor már nem maradt, de a falu napokig a tehetségéről beszélt, főként nők körében vált kedvelt témává. Blöki másik érdekes esete, mikor egy nagy kosár aljában lefialt az egér. A cimborái azt ígérték, ha megeszi a kisegereket, két demizson bort kap, amit a birtok pincéjéből fújtak meg. Blöki bátyám jó étvággyal bekapkodta a rózsaszínű egérkéket, sorban egymás után, aztán a két demizsonnal elindult hazafelé. Időközben Csonka D. jelentette a lopást, ezért Blökitől elkobozták a megmaradt egy demizson bort, mert útközben egyet már megivott, le kellett öblíteni a kis egérkéket. Csonka D. pedig napokig ezen röhögött. Blöki bátyám végül zöld ágra vergődött, pontosítva: zöld ágra akadt. Három alkalommal kísérelte meg, hogy felköti magát, harmadszorra össze is jött neki.

KMV

Badogli bátyám igazi szeszkazán volt, nála minden az alkoholról szólt. Egyszer kissé túl sok bort fogyasztott el, ami azért nem volt különleges dolog nála. Mikor este hazaért, látta, hogy krumplis tarhonya volt ebédre, de valaki kieszegette belőle a húst és a kolbászt, ezért mérgében az edényt és a tartalmát a konyhafal és a plafon találkozásához hajította, s az a gravitáció törvényének köszönhetően lefolyt. Másnap Csonka D. barátja ébresztette, hogy menjenek dolgozni, de az asszony még nem takarította le a tarhonyát és a krumplit. Csonka D.-nek sem kellett több, elhíresztelte a faluban, hogy a Badoglinak van eladó folyós krumplimagja, menjenek venni. Badogli bátyám lakatot vert a kapura, mert naponta húsz-harminc ember jött folyós krumplimagot venni. Ettől a naptól haláláig szidta és átkozta Csonka D.-t.

T. Laci bátyám hírhedt gazda volt Horgoson. Több ízben volt rácsok mögött, mivel alkohol elfogyasztása után járműbe ült, vagy mert tiltott nótákat énekelt. Balesete nem volt, attól függetlenül, hogy összevissza hajtott az úton, a másik félnek mindig sikerült kitérni az útjából. Kivételt képez a híres Lantos-kocsma átalakítása, mikor eszméletlenül részeg állapotban a munkásokkal együtt a traktort behajtotta a kocsma falán. Tudniillik a Lantos-kocsma volt a kedvenc helye. Gyorsan helyrepofozták, hogy lehessen tovább nyugodtan inni. Beteg történetei közé tartozik, mikor krumpliszedéskor egyszer egy nem a napon barnult becsületes testvérünk épp a krumplit próbálta kisajátítani, amikor Laci bátyánk részegen arra tévedt. Nyugodtan megkérdezte tőle, hogy te jámbor jószág, mit akarsz az én krumplimmal. Becsületes testvérünk azt a választ adta, hogy akar belőle enni. Laci bá akkor azt mondta, hogy egyed, fene a beledet, egyed. Testvérünk tiltakozott, de a gazda egyre jobban biztatta, végül mondta, ha nem eszi meg, agyonveri. 140 kg-os emberről van szó, kicsavart pár embert életében, szóval barátunk eléggé félt. Aztán végül 3-4 nagyobb krumplit nyersen elfogyasztott. A történtek után a nem napon barnult rokonaink nem jártak a földjein.

Szokták mondani, hogy a szomszédokkal jóban kell lenni, mert nem tudhatjuk, hogy mikor szorulunk rájuk, bár akikről írtam, nem sokat tudnának segíteni rajtunk. Nem mondom, hogy nincs meg a jószomszédi viszony, de ha csak lehet, kerüljük a találkozást velük. Ez szerencsére egyre könnyebben megy, mert nagy részük már a másvilágra költözött.

Képgaléria:

Cikk értékelése:

értékelés(ek).

0 Hozzászólás

Szólj hozzá

: Forrás: pinterest.com
Elnézést, Mastodonra mentem! Ha szerda, akkor jógán vagyok. Ezt már lassan két éve tudja szűkebb és tágabb környezetem is.

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
A Katlan idén sem volt lakatlan Az elmúlt hétvégén bezárta kapuit a 10. Ördögkatlan Fesztivál.

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Három kontinens négy folk metal banda Az Old Buso Productions rendkívüli nyárzáró és őszindító bulira invitálja a folk és pagan metal v...

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Idén is Szabadegyetem After A Vajdasági Ifjúsági Fórum (VIFÓ) a tavalyi sikeres Szabadegyetem After tábor után úgy döntött, h...

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Ettől lesz igazán SZINes nyarad Mivel is lehetne méltóbban lezárni a nyarat, mint egy igazán pörgős fesztivállal.

0 Hozzászólás | Bővebben +
:
Hamarosan Malomfesztivál 2017 Közösségben az erő! – akár ez is lehetne az idei fesztivál mottója a „Bitang jó fesztivál” mellett

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Fotó: Gutási Lukács
Szerelem és Jelen KMV, humoreszk, 3. hely

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Fotó: Gutási Lukács
Szakmai tanulmány az iskolarendszerről KMV, humoreszk, 2. hely

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Fotók: Gutási Lukács
Horgosi „fenegyerekek” KMV, humoreszk, 1. hely

0 Hozzászólás | Bővebben +
: Fotó: Gutási Lukács
Panaszzsák KMV, slam poetry, 3. hely

0 Hozzászólás | Bővebben +